Říjen 2016

Doporučuji "ReVamp" - už dávno pohřbený, ale stále živý syrový projekt Floor Jansen

31. října 2016 v 0:00 | Baryn |  O skupinách
Přiznávám, že velkou fanynkou Floor jsem nikdy nebyla - ani v After Forever, a už vůbec ne v Nightwish. Vím sice, že i podle nejzatvrzelejších fandů Floor na novém Nightwisháckém albu nejede na sto procent, a vím, že Nightwish mají sklon napsat první album s novou zpěvačkou tak, že by nejlépe sedlo té původní, ale přesto jsem na Floor ve spojení s těmito titány symphonic metalu už určitým způsobem zanevřela. V mezidobí, kdy Floor skončila s After Forever a ještě nezačala s Nightwish, však založila úžasnou skupinu, svůj osobní projekt jménem ReVamp, který se ovšem bohužel nikdy neproslavil tolik, jak by si zasloužil. ReVamp je zatím jediný útvar, ve kterém mi hlas Floor přijde nejenom příjemný, ale vlastně úplně úžasný v kombinaci s ještě lepší hudbou.


Doporučuji "Dyonisis" - hypnotickou hudbu pro gothiky se zlomeným srdcem

28. října 2016 v 18:58 | Baryn |  O skupinách
... nebo aspoň tak se ještě před rokem Dyonisis prezentovali na oficiálních stránkách. Popravdě není moc skupin jako tato: Něžná a jemná hudba kombinující depresivní prvky gothic a doom metalu s folkem a klasickým rockem, nad kterou vyčnívají nadpozemské hlasy dvou zpěvaček Lou a Nel. Lou ovšem letos na jaře skupinu definitivně opustila, a tak se Dyonisis dost možná vrhnou jiným směrem ... kdo ví.


Doporučuji skupinu "Onyria" - symfonické Evanescence s temperamentem Itálie

24. října 2016 v 13:41 | Baryn |  O skupinách
Onyria je skupina, která se zformovala v Itálii v roce 2012. Sami sebe přirovnávají k Evanescence, Within Temptation a Nightwish a označují se za symphonic metalovou skupinu. Já mám z Onyrie dojmy však úplně jiné.


Shout Suffer 2016

23. října 2016 v 16:07 | Baryn |  Básně
Shout Suffer

Slyš mě.
Neb co křičím, jsou vzdychy země.
Co cítím je bolest světa.
Tak slyš mě.
Plaz se, prileť ke mně.
Z života bol a po něm veta.

Křičím já jména vaše.
Staří bratři padlí v boji.
Žádný nemá duši svoji.
Mrtví, co se probouzejí.
Mrtví, co mě neopustí.
Nač tak skleslí, moji hosti?

Povstaň! A bojuj tak jak dřív
Snad netoužíš najít klid?
Povstaň! A opusť mír,
ráj a naději na úsvit.

Vyslyš mě.
Neb co já žádám, oddanost je.
Po čem toužím, zajde se mnou.
Tak slyš mě.
Smrt se opakuje.
Umřít znovu a ještě jednou.

Trp! a s úsměvem jako kdysi
rozšiř řady padlých mých
Trp! a v hávu noční můry
jak ti shůry
mozek zbaven vzácných rýh.
Mozek propad duším zlým.

Doporučuji "Trillium" - symphonic metalový projekt Amandy Somerville

22. října 2016 v 12:49 | Baryn |  O skupinách
Tak, mám tu první přírůstek do rubriky "O skupinách", a první v rámci série "Doporučuji". On ten název zní hrozně hloupě, ale vlastně je trefný, neboť mi nejde o nic jiného, než tyto hudební skvosty vskutku doporučit.

První, po kom tedy sáhnu, jsou Trillium se zpěvačkou Amandou Somerville. Amandu možná někdo zná, neboť zpívala s Epicou, Kiskem a dalšími skupinami. Rozjela i svou trochu popovější sólo dráhu, a nakonec zakotvila u vlastního hudebního projektu Trillium, který se sice prezentuje ze všeho nejvíc jako "symphonic metal", ale minimálně na prvním albu se výrazně podepsaly všcehny styly, kterými si Amanda prošla, a všechny skupiny, se kterými spolupracovala.HP8: Albus Potter a vzestup černé magie - kapitola 2, část 1.

22. října 2016 v 11:48 | Baryn |  Povídky HP
Začátek je hodně navazující na předchozí kapitolu, ale do té už jsem to rpotlačit nechtěla, neboť byla sama o sobě dost dlouhá.

Kapitola II. Zařazování podle představ 1/3

HP8: Albus Potter a vzestup černé magie - kapitola 1, část 2.

20. října 2016 v 22:01 | Baryn |  Povídky HP
Kapitola I. Ta správná kolej 2/2
(myslím, že je tahle kapitola je spíš ventilace mých myšlenek přes mou Mary Sue v mužském podání, ale doufám, že klasický Gary z něj nebude. :D )

Veneno em minhas veias 2015

20. října 2016 v 16:04 | Baryn |  Básně
Veneno em minhas veias

Ta iluze tmy jsem já
A za mnou svět ztrácí svůj tvar.
Já přeu ti zmar!
Protože bez tebe snad nesmím dýchat.
Pecado, vše, vše jen pro tebe.
To vědomí zazebe.
A já, já nemohu se vzpírat.

Zodpovědný za skutečnost,
Za šílenství v minhas veias.
Cos stvořil, to už nepředěláš.
Tvou loutkou nikdy nebudu,
Ale pánem mého osudu
Je veneno em minhas veias.
A závislost na tvém jedu
Překonat nikdy nedovedu

Iluze tmy, toť krásný klam,
Ale v čem já žiju,to je světlo.
Všechno smetlo!
Zavřít oči před tou pravdou.
Pecado, vše, vše je má vina,
Ale ty jsi příčina.
A já už mám vůli slabou.

Zodpovědný za pád skály.
Solução é a lâmina fria
Posedlost se mi v žíly vryla.
Já navždy se ti odevzdám
Ale to "navždy" dlouho netrvá.
Protože zítra už budu někým jiným,
Tobě známým, sobě cizím.
Ten jed mi spálil všechny žíly.

Redukční zóna 2015

18. října 2016 v 15:53 | Baryn |  Básně
Redukční zóna

Žhnu a stojím sama v stínu.
Tvou duši čas už kuje.
Tvé srdce kororduje
A já touhou po tvém těle hynu.

Náruč má tě navždy spálí.
Tvůj život se mým hrobem stal.
Tvůj lesk z mé bídy povstal
A tu bolest už nic neroztaví.

Má láska pecí ti vždy bude.
Tvé hříchy z tebe vypálím.
Očistcem tě provádím.
Na konci z tebe to dobré zbude.

Na konci tě té špíny zbavím
A až vyhasnu, ty přežiješ.
Já vím.


Stever - "Green" překlad a text

18. října 2016 v 15:51 | Baryn |  Texty a překlady


Článek o albu Idiot Savant, ze kterého tato píseň pochází
ZDE


1. Green

Building Manhattan was a gold streak of brilliance
Mrakodrap Manhattan byl zlatým bodem oslnivosti
Why should we see the greyness of skies?
Proč bychom měli vidět tu šeď nebes?
Leaving our haven for a few extra shillings
Opouštějíce naše útočiště pro pár šilinků navíc
The old "Brothers Grimm" comes to mind
vzpomínáme na staré "Bratry Grimmovi"
where the fisherman follows his wife
tam, kam rybář následuje svou ženu
So …. So asinine!
Tak ... tak hloupý!

Cramping inside me from my backseat position
Sžírají mě křeče tady vzadu v autě
like watching a top spin out of control
jako když sleduji otáčky, oc vymknou se kontrole
A criminal transported, an alien deported
Kriminálník převážen, mimozemšťan deportován
Is this how Alice felt falling down her rabbit hole
Takhle se cítila Alenka, když padala králičí norou
or the Billy Goat's Gruff when they came across the troll?
nebo Tři kozlíci, když narazili na trolla?

And I'm green.
A já jsem zelená.
Not with envy nor newness of life
Ne ze závisti nebo novostí života
No! I'm green!
Ne! Jsem zelená!
With the poison from having to eat what they're serving.
Otrávená tím, že musím jíst, co servírují.
I'm green cause I'm covered in slime.
Jsem zelená, neboť jsem pokrytá slizem.
I'm so green. It's so weird. I never asked them to ever come here.
Tak zelená. Je to tak divné. Nikdy jsem je nežádala, aby sem chodili.

Little War.
Malá válka.
Carosella translated. Wielding swords, it's their best kept secret.
Carosella přeložená. Ohánějící se meči, to je jejich nejlépe střežené tajemství.
In the royal private gardens combatants are jousting,
V soukromých královských zahradách se spolu utkávají bojovníci
throwing clay balls of perfume and the skunks are all running.
házejíce hliněné koule s parfémem a všihcni skunkové utíkají.
Mr. Denzel Wagonmaker, while you're flogging your horse
Pane Denzele Vozostrůjce, zatímco bičujete svého koně
Does their walking in circles make the rest the take to flight?
Pomůže jejich pochod v kruzích osttaním vzlétnout?
Could a toy soar from chains by centrifugal force
Může se hračka vznést z řetězů odstředivou silou
with steam-powered motors and bright, sparkling lights?
s parními motory a jasnými, jiskřivými světly?
But your fairground organ, it makes them so frightened
Ale tvůj pouťový flašinet je tolik děsí.

They're green.
Jsou zelení.
Not with envy nor neweness of life
Ne ze závisti ani novotou života
No, they're green.
Ne, jsou zelení.
With the poison from having to eat what you're serving.
Otrávení tím, že musí jíst, co servírujete
They're green 'cause they're covered in slime.
Jsou zelení, neboť jsou pokrytí slizem.
They're so green. It's so weird. They never asked you to ever come here. No. Green!
Jsou tak zelení, to jetak divné. Nikdy je neprosili, aby sem chodili. Ne, zelení!

Cracked hooves, no shoes and so severly spooked
Prasklá kopyta, žádné boty a tak hrozně v šoku
Can I loosen the rope that's strangling you?
Mohu uvolnit to lano, které tě dusí?
When I count to three, make a run for those trees.
Až napočítám do tří, uteč mezi ty stromy
This lesson in progression's cut off at its knees.
Tahle lekce v pokroku byla odříznuta v kolenou.
Their black has turned green 2x
Jejich černá se proměnila v zelenou.

They're green not with envy nor neweness of life.
Jsou zelení, ne ze závisti či novoty života
No, they're green with the poison from having to eat their own servings
Ne jsou zelení, otrávení tím, že musí jíst,c o si sami servírují
They're green from sleeping in their slime.
Jsou zelení, neboť spí ve vlastním slizu.
They're so green. It's their turn.
Jsou tak zelení. Teď jsou na řadě.
They are green with the fate they deserve.
Jsou zelení z osudu, který si zaslouží.
Now
Everyone is green 5x
Teď je každý zelený
Such a gold streak of brilliance 2x
Jaký to zlatý bod oslnivosti